Онлайн
Соціум

Як отримати податкову знижку за навчання у ВНЗ за контрактом

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року

Даша Харченко Даша Харченко
12:28, 4 березня 2021
фото:pexels.com/ru-ru/@olly
фото:pexels.com/ru-ru/@olly

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року (ст. 166 цього Кодексу).

Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки

Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки, визначено п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. До цього переліку включається, зокрема, сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.), у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Підстави для нарахування податкової знижки

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація), яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Так, за підсумками звітного 2021 р. платники податків, які бажають скористатися своїм законним правом на отримання податкової знижки, повинні до 31.12.2021 р. подати податкову декларацію до податкового органу за місцем своєї реєстрації, визначеного згідно із законодавством.

Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки

Згідно з пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому в зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Відповідно до пп. 166.2.2 цього пункту оригінали зазначених документів не надсилаються органу ДфС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом.

На вимогу органу ДФС та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов'язані пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Обмеження права на нарахування податкової знижки

Водночас п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу передбачено обмеження права на нарахування податкової знижки. Так, вона може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Отже, податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного  податкового року у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Крім того, податкова знижка нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом року

Інші суми доходів, одержані платником податку в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв'язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються.

Не мають права на отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб самозайняті особи (фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність) щодо свого річного оподатковуваного доходу, одержаного в межах провадження їх діяльності, оскільки такий дохід не є заробітною платою.

Права на податкову знижку не мають всі інші особи, які одержують доходи, відмінні від заробітної плати.

У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Для зручності платників податків податкові органи ДФС проводять безоплатні роз'яснення порядку одержання податкової знижки, безоплатно надають бланки податкових декларацій та допомагають при їх заповненні.

Практичні запитання щодо можливості   отримання податкової знижки особами, що сплачують кошти за навчання в вищих учбових закладах

Різні форми навчання в одному закладі

Чи має право мати на отримання податкової знижки за навчання дев'ятнадцятирічної доньки, яка одночасно навчається в одному вищому навчальному закладі за різними формами навчання (державна та за контрактом), якщо у квитанціях про оплату за навчання зазначено дані дитини?


Статтею 180 Сімейного кодексу встановлено, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Згідно зі ст. 199 цього Кодексу якщо повнолітні діти продовжують навчатися і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Права володіння, користування та розпорядження своїм майном, у тому числі коштами, належать його власникові (ст. 317 Цивільного кодексу), а неповнолітні діти за згодою батьків можуть вчиняти деякі правочини (ст. 32 Цивільного кодексу), зокрема проводити розрахункові операції щодо укладеного на їх ім'я договору на навчання. Це положення застосовується і до дітей, вік яких визначено ст. 199 Сімейного кодексу.

Таким чином, один із батьків має право доручити своїй дитині здійснити правочин у вигляді проведення розрахунку (сплати коштів) за навчання за рахунок належних йому коштів. При цьому фактичні витрати на оплату вартості навчання несуть батьки дитини, яка навчається.

Отже, незважаючи на те що донька одночасно навчається в одному вищому навчальному закладі за різними формами навчання (державна та за контрактом), мати може скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини за умови додержання усіх вимог статей 166, 176 Податкового кодексу (у тому числі надання до податкового органу договору про навчання дитини, укладеного між навчальним закладом та дитиною, квитанції про оплату за навчання, довідки про доходи тощо). При цьому у договорі про навчання має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, яка безпосередньо навчається (дитини).

pexels.com/ru-ru/@karolina-grabowska

Платник податків навчається сам і навчає дитину

Платник податку навчається сам і навчає дитину або навчає двох і більше своїх дітей. Обмеження, встановлене пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу щодо неперевищення суми сплачених за навчання коштів понад 1320 грн. (у 2011 р.), стосується загальної суми, сплаченої платником податку за навчання всіх членів сім'ї першого ступеня споріднення, чи застосовується окремо для кожного з них?


Підпунктом 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки в зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Навчання на військовій кафедрі

У деяких вузах (навіть з навчанням на бюджетній основі) навчання на військовій кафедрі оплачується окремо від основного навчання. Чи можна включати такі суми до податкової знижки?


Оскільки навчання на військовій кафедрі — це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов'язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, наведено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу.

фото:pexels.com/ru-ru/@karolina-grabowska

Оплата навчання за кредитом

Чи має право на податкову знижку платник податку, якщо оплата за навчання студента-заочника, який працює, здійснювалась ним за кредитом, одержаним безпосередньо на такі цілі і розміщеним на депозитному рахунку в банку?


Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, але не зроблено жодних застережень щодо безпосередніх джерел виникнення коштів, сплачених за навчання.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду й такої самої якості.

Таким чином, враховуючи те, що суму позики (кредиту) було спрямовано на оплату навчання, а також те, що сума позики є поворотною і платник податку несе фактичні витрати на повернення такої позики, суму, сплачену за навчання за позикою (кредитом), такий платник має право брати до розрахунку податкової знижки.

Включення до податкової знижки вартості навчання в аспірантурі

Чи можна включити до складу податкової знижки вартість навчання в аспірантурі?


Відповідно до ст. 53 Закону про вищу освіту аспірант (ад'юнкт) — особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Тобто метою навчання в аспірантурі є здобуття не вищої освіти, а наукового ступеня на підставі вже одержаної вищої освіти.

Таким чином, оскільки навчання в аспірантурі не належить до одержання вищої освіти, то плату за навчання в ній не може бути включено до складу податкової знижки платника податку.

 

Новости партнеров

Загрузка...
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь